Environmental Impact Assessment and Bird Identification Training

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND BIRD IDENTIFICATION TRAINING የአካባቢ ተጽእኖ ግምገማ የማጠናከሪያ ስልጠና እና መደበኛ የወፎች መለያ ክህሎት ስልጠና ።ቢሾፍቱ ፣ ኢትዮጵያ ተንሳፋፊ ረጅም እርቀት ተጓዡ ሰደተኛ ወፎች ፕሮጀክት ከ EWNHS ጋር በመተባበር በአይነቱ ለየት ያለ ፣ አሳታፊና በተግባር የተደገፈ የ 3 ቀን (ከ የካቲት 15-17 2013 )ስልጠና በቢሾፍቱ ከተማ እያካሄደ ይገኛል። ይህንን ስልጠና GEF / …

Environmental Impact Assessment and Bird Identification Training Read More »